instagram

Forsvarsmekanismer

Det er meget naturligt at vi gennem livet støder på udfordringer. De fleste kan sikkert nikke genkendende til et liv på godt og ondt.

Har det været nødvendigt for dig at beskytte dig mod nogle af livets mere rå sider?
Måske har du sat et forsvar op, for at overleve.

Det forsvar du meget hurtigt tillærte dig, er måske ikke så sundt mere for dig.
Måske bremser det dig i at leve det liv du egentligt ønsker? En frygt for at hvis du gør sådan og sådan, så ender det nok ikke så godt. Noget du kan nikke genkendende til fra tidligere i dit liv.

Har du lyst til at ”kigge” indad for at finde den dybere mening med dit forsvar og for at lære at give slip på knap så sunde reaktioner?

Mekanismerne

Der findes forskellige forsvarsmekanismer. Vi har alle en, som vi benytter os primært af. Derudover kan vi sagtens praktisere dele af de andre.
Måske kan du nikke genkendende til nedenstående eksempler på, hvordan en tidligt tillært forsvarsmekanisme kan komme til udtryk:

KONFLUENS

Du får det ubehageligt, når der opstår konflikter, og vælger ofte at se ”gennem fingre” med uenigheder.
Det kan være, du har det rigtigt svært med at mærke dine egne behov og meget nemmere ved at mærke andres behov.
For nogle bliver nye bekendtskaber hurtigt til tætte relationer.
For nogen er det vigtigt med tætte relationer – eller det modsatte, de har udfordringer med at indgå i tætte relationer – eller begge dele.
Nogle har svært ved at afbryde kontakter, som ikke er til gavn for dem længere.
Overlader du ofte ansvaret til andre?
Det er også muligt at se min video om konfluens under ”Video”.

INTROJEKTION

Når nogle fortæller, hvordan de oplever dig, modtager du det helt ukritisk.
Du får ikke ”fordøjet” det, vendt og drejet det, hvilket medfører, at du får svært ved at sætte grænser, tage stilling til ting og ikke kommer ud med din vrede.
Har du svært ved at indgå i dyb kontakt til dine relationer?
Det er også muligt at se min video om introjektion under ”Video”.

DEFLEKTION

Holder du gerne folk lidt på afstand af dig selv?
Foretrækker du smalltalk frem for en dybere samtale der eventuelt kunne handle om dig?
I dine relationer drejer du fokus væk fra dig men spørger høfligt ind til alle andre.
Er du den, der holder de andres lattermuskler i gang, i skolen eller på jobbet, ved altid at lave sjov?
Det er også muligt at se min video om deflektion under, ”Video”.

PROJEKTION

Taler du ofte om andre frem for dig selv?
Bruger du ofte sætningen: ”Du er…..
Undertrykker du dine følelser og i stedet pålægger og ”lægger” dem over i andre? Eksempelvis fortæller du andre, hvad de føler her og nu, selvom det er dig der sidder med den aktuelle følelse? ”Jeg kan høre, du er vred”.
Det er også muligt at se min video om projektion under ”Video”.

 

Netop din historie, det du har oplevet i dit liv, den måde, dine første år forløb, har været med til at forme den person, du er i dag. Der er en mening med, at du
tidligt i livet har anvendt en speciel forsvarsmekanisme som din primære.
Jeg er meget nysgerrig på netop din historie, og på dine forsvarsmekanisme(r).
Via samtaleterapi vil jeg sammen med dig, med en undren, en respekt for det menneske, du er og en imødekommenhed, hjælpe dig med at komme fri af dine fastlåste handlemønstre.

Du er meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende samtale på tlf. 42 76 98 35