instagram

Om bloggen

Personlig udvikling er essensen i mine blogs. Jeg kommer blandt andet ind på selvværd og selvtillid.
Mine blogs handler om, hvad der sker, når vi får taget ansvar for vores eget liv – eller mangel på samme.

Hvordan socialiserer du dig? Måden hvorpå, du tager kontakt til andre mennesker, stammer helt, fra da du var barn.

Kunne du godt tænke dig at give din selvudvikling et boost, så du ikke falder tilbage i ”gamle” handlemønstre, og ikke rigtigt får det ud af livet, du gerne vil? Det er muligt via samtaleterapi.

Indenfor de første 3 leveår tyer vi til en forsvarsmekanisme, et bestemt mønster, mod livets mere rå sider. Dette forsvar er godt for dig, så længe du er helt lille. Som ung og voksen kan det derimod bremse dig i at få gennemført de ting, du gerne vil her i livet.

Hvad sker der rent psykisk, når man ikke kender sit biologiske ophav? Som adopteret har man ofte ekstra brug for tryghed, og man kan bl.a. have udfordringer med sit selvværd.

Vi kan ikke løbe fra vores fortid, ikke skrive vores historie om. Derimod kan vi via samtaleterapi udforske nye måder at være og handle på.

Ligeså kommer jeg kort ind på, når det at få et barn går hen og bliver til et projekt.

Når vi oplever kriser, kan det medfører sorg og tab. Mange har travlt med at komme ”ud” af denne sorg hurtigst muligt. Vi vil opleve, at når vi formår at blive i det, vil en udvikling med tiden finde sted.

Gå til blog